پاورپوینت خود پالایی رودخانه ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماپاورپوینت خود پالایی رودخانه ها

پاورپوینت خود پالایی رودخانه ها شامل 25 اسلاید قابل ویرایش می باشد.

گوشه ای از مطلب:

با افزایش زیاد صنایع و ورود پساب های حاوی فلزات سنگین از فرایندهای صنعتی مختلف نظیر صنایع هسته ای، آب فلزکاری،باطری سازی، رنگ سازی، استخراج فلزات از معادن و غیره به سیستمهای آب طبیعی باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است .

وارد نمودن مواد و انرژی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست دریایی که منتج یا احتمالاً موجب آثار مخربی مانند : زیان به منابع زنده، ضرر به سلامت انسان، ایجاد مانع برای فعالیت های بشر از جمله ماهیگیری و صدمه به کیفیت آب از لحاظ استفاده از دریا و کاهش آسایش انسان می شود.

خود پالایی، باز سازی و برقرار سازی کامل یا بخشی از حالت اولیه یک رودخانه است که بوسیله فرایندهای طبیعی، به دنبال ورود ماده ای خارجی (طبیعت و عمدتاً انسان) که از لحاظ کمیت و کیفیت برای ایجاد تغییری قابل سنجش در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه کافی باشد، صورت می گیرد.

دیواره سلولی جلبک ها ، حاوی گروه های عامل مختلفی مثل هیدروکسیل ، فسفوریل ، آمین ، کربوکسیل ، سولفیدریل و غیره هستند . و از آنجا که یون های فلزی در محیط های آبی اغلب به فرم کاتیونی هستند، می توانند از طریق این گروه ها به سطح سلول اتصال یابند. هر گروه عاملی، ثابت تعادل اتصال ((pkaخاصی دارد  و در pHH  ویژه ای به آنیون و کاتیون مربوطه تبدیل می شود.

ادامه مطلب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای